Seria e kamerave LDX 86N e con serinë LDX në një nivel të ri te kapjes së imazhit me native 4K UHD (3840×2160) dhe native 3G/HD (1920×1080, duke përdorur tre imazheri CMOS 3840x2160p 4K XensiumHAWK unike me funksionalitete DPMUltra (dynamic pixel management).
Seria LDX 86N siguron dy upgrade paralele: një bazuar në rezolucion më të lartë (HD/3G/4K UHD) dhe një bazuar në shkalle më të lartë framesh (3X/6X).

• Upgrade i LDX 86N Native me Rezolucion më të Lartë

o LDX 86N WorldCam — ofron të gjitha llojet e formateve të prodhimit të LDX 80 WorldCam dhe LDX 86 WorldCam (HD/PsF/3G) plus një upgrade nëpërmjet GV-eLicenses direkt te native 4K UHD (LDX 86N 4K) si edhe direkt te 3X HD (LDX 86N HiSpeed) ose 6X HD/3X 3G (LDX 86N XtremeSpeed),dhe me pas te të gjitha formatet LDX 86N (LDX 86N Universe).
o LDX 86N 4K — mund të përmisohet në 6X HD, 3X HD dhe 3X 3G high-speed (LDX 86N Universe).
o LDX 86N Universe — Ofron dhe suporton një format universal “universal format” me 1X/3X/6X native HD, 1X/3X native 3G deh 1X native 4K UHD nga një kamera e vetme më fleksibilitet maksimal.

• Upgrade i Frame Rate i LDX 86N

o LDX 86N WorldCam — ofron të gjitha llojet e formateve të prodhimit të LDX 80 WorldCam dhe LDX 86 WorldCam (HD/PsF/3G) plus një upgrade nëpërmjet GV-eLicenses direkt te native 4K UHD (LDX 86N 4K) si edhe direkt te 3X HD (LDX 86N HiSpeed) ose 6X HD/3X 3G (LDX 86N XtremeSpeed),dhe me pas te të gjitha formatet LDX 86N (LDX 86N Universe
o LDX 86N HiSpeed (HS) — Ofron 1X/3X native HD dhe mund të përmisohet në 1X/3X/6X HD dhe 1X/3X 3G (LDX 86N XtremeSpeed) si edhe duke shtuar 1X native 4K UHD (LDX 86NUniverse).
o LDX 86N XtremeSpeed (XS) — Shton 6X HD dhe 1X/3X 3G në LDX 86N HiSpeed dhe mund të përmisohet në 1X native 4K UHD (LDX 86N Universe).

 

Tags: , , ,