Anëtarë të AIBE mund të bëhen:

  1. Inxhinier të diplomuar në një nga degët; Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Telekomunikacioni, Inxhinieri   Elektrike, Inxhinieri Informatike apo degë të ngjashme.
  2. Persona që punojnë në fushën e broadcasting në Shqipëri
  3. Persona të tjerë që kanë interes për fushën e broadcasting në Shqipëri.
  4. Studentë që vazhdojnë studimet në një nga degët: Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Telekomunikacioni, Inxhinieri   Elektrike, Inxhinieri Informatike apo degë të ngjashme.

Anëtarësimi bëhetë kundrejt një pagese fikse vjetore, pagesë e cila varion në varësi të kategorisë së personit i cili kërkon të anëtarësohet. Anëtarësimi për studentët është pa pagesë.

Për më tepër informacion kontaktoni në adresën e mail : [email protected]