Ka disa universitete në Shqipëri të cilat ofrojnë programe studimi të cilat ju mundësojnë të beheni pjesë e AIBE.

Më poshtë renditen disa prej këytre universiteteve.

 1. Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Teknoliogjisë së Informacionit (UPT – FTI)
  http://fti.edu.al/pages/2
 2. Universiteti Epoka
  http://epoka.edu.al/
 3. Albanian University
  http://www.albanianuniversity.al/al/fakultetet/shkenca-te-aplikuara-dhe-ekonomike/dep-i-inxhinierive
 4. Universiteti Metropolitan Tirana
  http://umt.edu.al/new/index.php/fakultetet/fakulteti-i-inxhinierise