Procesori Vertigo XG është ideal për grafikat më të avancuara promocionale dhe logot e kanaleve përfshi këtu edhe promocionet gjatë spektaklit dhe bashkimin e programeve promocionale.

Ky procesor grafikash që mund të jetë me një apo dy kanale, ka performancë procesuese  për grafikat dinamike dhe të para-renderuara. Mundëson gjenerim karakteresh multilevel, plazout të animacioneve, pamjeve dhe klipeve si edhe dual DVE dhe miksim audio.

Vetitë kyçe të pajisjes

 • Gjenerim karakteresh multilevel:
  • Një gjenerues i fuqishëm karakteresh HD/SD lejon të bëhen playout një numër i pa limituar tekstesh të animuara dhe që azhurnohen në mënyrë dinamike.
  • Dalje SD si NTSC ose PAL dhe dalje HD si: 1080i, 720p, ose 480p.
  • Ekstraktim, procesim dhe futje të VANC+VBI
 • Klipet, animacionet dhe pamjet fikse (still)
  • Ruajtje të rreth 400 orëve të klipeve video/audio dhe playout simultan të shumë klipeve.
  • Playout të një numri thuajse të pafundëm shtresash të animuara
 • Ndërfaqe për ruajtjen e të dhënave
  • Vertigo XG ofron mundësitë më të avancuara për ndërfaqen e të dhënave edhe për grafikat më komplekse.
 • Kontrolle efektive të automatizuara dhe manuale
  • Kontroll i plotë i automatizuar realizohet nga lidhja seriale, Ethernet dhe komantat e automatizuara GPI. Komandat manuale ofrohen nga paneli
 • Konfigurim i lehtë dhe performancë robuste
  • Arkitekturë broadcasti robuste me video bypass, ushqim redundand, memorie RAID dhe me fan dhe drivera hot-swappable
  • O/S të embeduar
  • Konfigurim i lehtë nëpërmjet webserver-it
 • Integrim i plotë me Vertigo Suite për automatizimin e grafikave, për promocione grafike shumë produktive.
 • Punim me dy ose një kanal:
  • Janë të mundshme dy versione për të punuar me një apo dy kanale të pavaru që e bën ideale për dual casting.
  • Kur punohet me një kanal (Vx-Vertigo-XG-21-e) ofrohen dy hyrje programesh, një dalje të programeve, burim ushqimi redundant, procesim audio të embeduar, dhe deri në 4 hyrje AES dhe 8 dalje AES. Memorie 1TB RAID me rritje deri në 2 TB
  • Kur punohet me dy kanale (Vx-Vertigo-XG-22-e) ofrohen dy hyrje programesh, dy dalje fill dhe key, burim ushqimi redundand, procesim audio të embeduar, dhe deri në 8 hyrje AES dhe 16 dalje AES. Memorie 1TB RAID me rritje deri në 2 TB
  • Audio suportohet me 16, 20,24 bit thellësi në 48kHz.

 

vertigoPër më shumë informacion klikoni këtu ose pyesni në forumin e AIBE.

 

Tags: ,